ruya tabiriwhm forumhosting
Mevcut resimler hastane ortamında çekilmiştir. Op.Dr. Alper Bayraktar muayenehane ortamında ameliyat gerçekleştirmemektedir.

Basal Hücreli Karsinoma Çeşitleri

Basal hücreli karsinoma 5 klinik tip ve 3 sendrom ile çeşitli dermatopatolojik tipler oluşur.

Nodülo-ülseratif Bazal Hücreli Epitelyoma: Yukarıda belirtilen prototipe uygun olarak ufak balmumu gibi, telenjiyektazik nodüller halinde başlar. Bu nodül veya nodüller yavaş büyür ve içindeki tümör adacıklarının baskısı nedeniyle damarlanmanın artmış olmasına rağmen, beslenme iyi değildir ve bu nedenle orta bölüm nekroza uğrayarak bir ulkus oluşur.

Bu görünüm klinikte ulkus roden "rodent ulcer"olarak adlandırılır. Böylece orta bölümünde bir ülser ve çevresinde inci tanesi gibi papüllerin oluşturduğu tipik bir tablo oluşur. Bu görünüm klasik bir bazal hücreli epitelyoma görünümüdür. Tedavi edilmeyen veya başarısız tedavi gören tümörde devamlı büyüme vardır, ancak yukarda belirtildiği gibi bir yüzün yarısını kaplayan ve hatta dura matere kadar penetre olabilen bu tümörde, ileri derecede destrüksiyona rağmen hasta yaşamayadevam edebilir.
Pigmentli Bazal Hücreli Epitelyoma: Klinik olarak tamamen nodülo-ülseratif tip gibidir. Yalnız bunlar, pigment varlığı yüzünden koyu renklidir. Piginentin çok arttığı hallerde görüntü malign melanomaya benzediği için dikkatli olmak gerekir.
Skatrisyel Bazal Hücreli Epitelyoma (morfea benzeri bazal hücreli epilelyoma, fibrozis gösteren bazal hücreli epitelyoma): Bu tip epitelyomaların klinik görünümü yukarıda bahsedilenlerden farklıdır. İleride değineceğimiz histopatolojik yapısı nedeni ile bir yara izi veya lokalize sklerodermaya benzer. Nodülo-Ülseratif tipte söylenmiş olan inci tanesi benzeri kenar papülleri (rolle kenar) burada belirgin değildir. Bazı hallerde kanser dokusu etrafa çok yayılmış olduğu halde, üstündeki deri normal gözükür. Dolayısı ile iyi bir sınır tespiti yapılamazsa, tedavide başarısız olmak olasılığı yüksektir.
Yüzeyel Bazal Hücreli Epitelyoma: Bir veya birkaç adet yüzeyel plakalar halinde kendini gösterir. Derinlere inmekten çok çevreye yayılmaya eğilimlidir. Rolle kenar tespit edilebilir. Ortada yer yer ülserleşme saptanır. Altta oluşan fibrozis tümör adalarımn ortadan kalkmasına neden olduğu için orta bölümleri iyileşmiş gibi gözükürken çevrede yeni oluşumlar gösterir. Bazılarında sikatris dokusuna benzer yapılar tespit edilebilir. Aslında bu tümör yüzden çok gövdede oluşur ve arsenik alımı ile ilgili olduğu görülür.
Fibroepitelyoma (Pinkus): Sinonimi premalign fibroepitelyoma olan bu şekil de, nodülo-ülseratif tipte olduğu gibi deriden kalkık nodüller halinde kendini gösterir. Bazı lezyonlar saplı olduğu için fibromalara 'benzetilir ,ileride değineceğimiz gibi bu tümörün yapısında zaten ileri derecede fibrozis vardır.
Yukarıda sayılan 5 klinik tipten sonra ayrıca 3 sendrom aşağıda gösterilmiştir.

Nevoid Bazal Hücreli Epitelyoma Sendromu: Otozomal dominant geçiş gösteren bir tümöral olgudur. Çocuklarda gövdede, birkaç yüz veya bini bulacak kadar çok sayıda lezyon bir arada görülebilir. Yüz de en çok yerleştiği yerlerden biridir. Lezyonlar genel olarak yavaş bir büyüme gösterir. Bu şekline "nevoid evre" adı verilir. Eğer tümör invazif bir karakter taşıyorsa hızlı bir büyüme, ileri derecede doku kaybı ve şekil bozuklukları yapar. Bu evreye ise "neoplastik evre" adı verilir. Bazen bu invazyon ve metastazlar sonucu ölüm görülür. Bu tümörün ikinci Önemli belirtisi avuç içi ve ayak tabanlarında gelişmemiş bazal hücreli epitelyomalara bağlı ufak çukurcuklardır.
Hastaların çoğunda bazı iskelet değişiklikleri ( merkezi sinir sistemi anomalileri bulunur ve bu tabloya “Gorlin Sendromu” adı verilir.
Odontogenik çene tümörleri, yarık anomalileri,skolyoz, zeka geriliği, dura kalsifikasyonu gibi anomaliler de birlikte olabilir. Bazı hastalarda serebellar medulloblastom veya çene kemiklerinde fibrosarkom görülmüştür. Bu hastalarda odontogen tümörlerden amelanoblastomlar bulunabilir.
Lineer Unilateral Bazal Hücreli Nevus Sendromu: Doğuştan beri var olan, sinir gidiş yollarınıtakip eden ve klinik olarak kendini kamerlanlar şeklinde gösteren nodüllerdir. Bu lezyonlar sabit olup ilerleme yapmazlar.
Bazex Sendromu: Yüzde ufak bazal hücreli epitelyoma odakları, bacaklarda foliküler atrofo derma ile kendini gösteren nadir bir oluşumdur. Diğer belirtileri arasında anhidrosis veya hipo hidrosis ile beraber hipotrikosis vardır.

Aesthetic Bursa Estetik Çekirge Cad. (INTAM) No:105/B
Telefon: (224) 233 57 00
Online Randevu Almak için tıklayınız.

Online Randevu

Yeniliklerimizden ilk önce siz haberdar olun.
E-posta adresinizi sistemimize kaydedin.Her kampanya hakkında bilgi sahibi olun.

MERAK ETTİKLERİNİZ

Estetik Plastik Cerrahi ile ilgili merak ettiklerinizi bize sorabilirsiniz...
Tıklayın

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Aesthetic Bursa Estetik
Çekirge Cad. (INTAM) No:105/B

Telefon: (224) 233 57 00
Fax: (224) 233 57 00

E-Mail